Att döma i domstol

Att döma i domstol är på många sätt ett hedersuppdrag. Det ställer krav på omdöme, självständighet och att du är en förtroendeingivande person. Se och läs om hur nämndemän ser på sitt uppdrag.

Som nämndeman sträcker sig ditt uppdrag betydligt längre än att endast bidra till allmänhetens insyn i domstolarnas verksamhet. Som nämndeman dömer du i mål av olika slag och din röst är lika mycket värd som juristdomarens -  förutom i vissa mål där juristdomaren har en utslagsröst om två uppfattningar har fått lika många röster.

Intervjuer

Läs intervjuer med nämndemän och domare där de ger sin syn på uppdraget.

Johanna Gustafsson

”Det är bra om nämndemännen har olika livserfarenheter, så att rätten får en blandad sammansättning.”
Möt nämndemannen Johanna Gustafsson.
Anna-Carina Hallström
”Man ger något tillbaka till samhället som inte kan räknas i kronor och ören."
Möt nämndemannen Anna-Carina Hallström.
Mattias Eldros
"Har du tiden, så är uppdraget som nämndeman fantastiskt och viktigt och ger inblick i samhället på ett unikt sätt."
Möt nämndemannen Mattias Eldros.
Nena Stamenkovic
"Det är en ansvarsfull uppgift där jag gör en god insats för samhället"
Möt nämndemannen Nena Stamenkovic.
Sonja Lindberg
"Att vara nämndeman är ansvarsfullt, spännande och kompetensutvecklande."  
Möt nämndemannen Sonja Lindberg.
Jens Lindell
"Man måste ha ett öppet sinne och inte förutfattade meningar."
Möt nämndemannen Jens Lindell.
Niklas Lindberg
”En nämndeman ska vara mänsklig och kunna identifiera sig med dem som du möter i rätten."
Möt nämndeman Niklas Lindberg.
Anders Wallner
”Trots att jag oftast är en av de yngsta nämndemännen kan jag ibland förvånas över vad jag kan bidra med."
Möt nämndemannen Anders Wallner.
Marcus Gustafsson
”Jag har alltid velat göra något för samhället men aldrig gjort slag i saken. Genom att bli nämndeman har jag nu fått vara med och göra en insats"
Möt nämndemannen Marcus Gustafsson.
Emma Regnér
”Det är viktigt att alla bidrar till ett högt förtroende för domstolarna."
Möt juristdomaren Emma Regnér.
Daniel Holmberg
”Den individuella lämpligheten är mycket viktig - att man kan lyssna, analysera, formulera kloka synpunkter och vara prestigelös."
Möt juristdomaren Daniel Holmberg.
Tillbaka till toppen