Nämndeman i förvaltningsrätt, Anders

Som nämndeman måste du kunna se och relatera utanför din egen bubbla. Du måste även ha respekt för rättssystemet och för det demokratiska samhället, säger Anders Wallner, nämndeman vid Förvaltningsrätten i Stockholm.

Varför ville du bli nämndeman?

- Jag är nyfiken på hur allt hänger samman och fungerar och tycker om att vara med och bidra i samhället. Det gör jag på olika sätt, bland annat jobbar jag statligt som tågledare på Trafikverket, är hemvärnsman - och nämndeman såklart. 

Vilka olika måltyper är du med och dömer i?

- De flesta mål som jag är med och dömer i är migrationsmål där det handlar om uppehållstillstånd. Det är oftast ett mål på förmiddagen och ett mål på eftermiddagen. Jag är även med och dömer i psykiatrimål där rätten besöker sjukhuset och då avgörs flera mål under samma dag.

Hur upplever du migrationsmålen?

- Det är väldigt olika från mål till mål, men ibland kan det ta tid eftersom allt som sägs i förhandling tolkas. För att det ska bli effektivt är det viktigt att den som ställer frågor är tydlig så att klaganden lätt kan ge ett svar. Det är bra att vi nämndemän finns med i dessa mål, för då kan vi lägga märke till olika detaljer i berättelsen för att sedan analysera trovärdigheten.
Ibland hade jag önskat få mer utvecklad information om olika länder. Men det är en balansgång för att det kan vara mycket att ta till sig. Det hade också varit intressant att få veta hur det går för personerna som vi träffar; överklagade de och fick stanna eller åkte de tillbaka till sitt land och det gick bra?

Hur går det att kombinera ditt yrke med att vara nämndeman?

- På min, som många arbetsplatser, är det ont om personal, men generellt är min arbetsgivare positiv till att vi har andra uppdrag också. Jag har en funktion som alltid måste vara bemannad, så det måste lösa sig och vi får vara flexibla från båda håll.

Vilka egenskaper tycker du att en nämndeman bör ha?

- Som nämndeman måste du kunna se och relatera utanför din egen bubbla och vara medveten om dina förutfattade meningar. Du måste även ha respekt för rättssystemet och för det demokratiska samhället.

Stämde verkligheten med dina förväntningar?

- Jag förstod vikten av ett fungerande nämndemannasystem tydligare när jag började tjänstgöra. De jurister som jobbar inom domstolarna är fantastiska och duktiga i sitt utövande, men att det finns andra människor med olika perspektiv och erfarenhet är viktigt. Det är betydelsefullt för rättssäkerheten och trovärdigheten för systemet.
Trots att jag oftast är en av de yngsta nämndemännen kan jag ibland förvånas över vad jag kan bidra med.

När är det jobbigt att vara nämndeman?

- En nämndeman måste vara lojal för lagstiftarens intention och lagstiftningen samt ha en god förståelse för hela systemet. Det är inte alltid som hjärtat och lagboken står på samma sida. Jag är i grunden en empatisk person och jag kan känna med dem som drabbas av domslutet.

Vad vill du säga till den som överväger att bli nämndeman?

- Om du har de egenskaperna som en nämndeman bör ha tycker jag du ska bli nämndemän. Du lär dig väldigt mycket och genom tjänstgöringen får du en förståelse för hur allt hänger ihop, rättsväsendet är samhället och människan är del i samhället. 

Tillbaka till toppen