Informationskampanjer

Domstolsverket har i uppdrag av regeringen att verka för att fler nämndemän kommer utanför partipolitiken och för en föryngring av nämndemannakåren. Presumtiva nämndemän ska också få tydlig information om nämndemannauppdragets förutsättningar och villkor.

Uppdragen genomförs i informationskampanjer inför val av nämndemän vart fjärde år och riktas dels mot presumtiva nämndemän bland allmänheten, dels mot de nominerande och väljande organen.

Domstolsverket har ett uppdrag att i god tid innan valet 2019 genomföra kommunikationsinsatser gentemot de nominerande och väljande organen samt gentemot allmänheten.

Kommunikationsinsatser till nominerande och väljande organ påbörjades våren 2018 och våren 2019 genomfördes en kampanj riktad till allmänheten. Rapport om uppdraget lämnas i mars 2020.

Regeringsuppdraget (pdf)

Informationskampanjen för valet 2015 är avslutad och resultatet av kampanjen finns sammanställd i en rapport: Genomförda kommunikationsinsatser inför nämndemannavalet 2015 (pdf).

 

Tillbaka till toppen