Informationskampanjer

Domstolsverket har haft i uppdrag av regeringen att genom kommunikation verka för att fler nämndemän kommer utanför partipolitiken och för en föryngring av nämndemannakåren. Presumtiva nämndemän skulle också få information om nämndemannauppdragets förutsättningar och villkor.

Uppdragen genomförts i informationskampanjer inför val av nämndemän vart fjärde år och riktats dels mot presumtiva nämndemän bland allmänheten, dels mot de nominerande och väljande organen.

Domstolsverket har haft i uppdrag att i god tid innan valet 2019 genomföra kommunikationsinsatser gentemot de nominerande och väljande organen samt gentemot allmänheten.

Insatserna till nominerande och väljande organ påbörjades våren 2018 och våren 2019 genomfördes en kampanj riktad till allmänheten. Rapport om uppdraget lämnades i mars 2020.

Slutrapport Långsiktigt nämndemannauppdrag 2016-2019

Regeringsuppdraget (pdf) 

Tillbaka till toppen