Rekrytering utanför partiet

Domstolsverket har haft i uppdrag av regeringen att verka för att få till stånd en bredare rekrytering av nämndemän så att personer utan partipolitisk koppling ges möjlighet att bli nämndemän.

Men hur ska det gå till praktiken? Hur kan man ta reda på vilka som är lämpliga om de inte är medlemmar i partiet?

Miljöpartiet är exempel på att det går att rekrytera nämndemän utanför partipolitiken. Sedan 2007 har de arbetat aktivt med att rekrytera nämndemän utan partibok. Målet är att hälften av nämndemännen ska vara icke partianslutna.

I intervjun med Jon kan vi läsa om att hans väg till partipolitiken började med att han valdes till nämndeman - utan partimedlemskap.

Tillbaka till toppen