Jon blev nämndeman utan partibok

Jon Karlfeldt ville engagera sig i samhället. Men han ville inte vara politiskt engagerad. När han letade efter något att engagera sig i, hittade han uppdraget som nämndeman.

- Jag hade tidigare varit aktiv inom föreningslivet, men kände att jag ville engagera mig i samhället. Samtidigt har jag alltid varit intresserad av rättsväsendet, så nämndeman kändes som ett passande uppdrag, berättar Jon.

Varierande mottagande

Eftersom nämndemän nomineras av partierna tog han kontakt med alla partier i sin närhet. Mottagandet varierade. Några svarade att de endast nominerade nämndemän bland sina partimedlemmar och att han i sådana fall behövde gå med i partiet. Några svarade att detta verkade intressant och att de skulle prata vidare om det.

- Jag kan förstå att det enklare att nominera partimedlemmar, men partierna har ett ansvar att leta bredare än så. Det kräver mer jobb, både att hitta kandidaterna och att lära känna dem. Men det borde inte vara ett hinder.

Nämndeman i Svea hovrätt

Eftersom Jon inte ville gå med i något parti tog det tid att bli nämndeman. Först två år senare blev han nominerad av Miljöpartiet som nämndeman i Svea hovrätt.

Jon var nämndeman under en mandatperiod, men uppdraget gav mersmak till hans samhällsengagemang. Idag är Jon verksam i Miljöpartiet, som partistyrelsens sammankallande.

Viktigt med bredare rekrytering

Precis som nämndemannautredningen anger, tycker Jon att en bredare rekrytering av nämndemän är jätteviktig för systemets långsiktiga legitimitet.

- Det är viktigt med mångfald bland nämndemännen. Människor med olika bakgrund, olika perspektiv, olika erfarenheter. Om man bara rekryterar bland medlemmar i politiska partier, missar man väldigt många som skulle kunna bidra på ett väldigt positivt sätt. Dessutom är det ju inte ett politiskt uppdrag, och det borde därför vara öppet för alla. Inte bara på pappret utan också i praktiken, menar Jon.

Tillbaka till toppen