Rekrytering utan partibok

Miljöpartiet har i flera år arbetat med att rekrytera nämndemän utan medlemskap. Man menar att en breddad rekrytering ger bättre förutsättningar för att få en allsidigt sammansatt kår. Så här arbetar de.

-Eftersom nämndemännen ska spegla det allmänna rättsmedvetandet är det viktigt att gå utanför politikerkåren, säger Holger Motzkau, medlem i distriktsvalberedningen i Stockholm och sekreterare i distriktets nämndemannavalberedning. Mångfald är alltid en styrka och den inställningen speglar även vår rekrytering av nämndemän. Vi prioriterar ej aktiva medlemmar alternativt medlemmar med få politiska uppdrag.

-Att vara nämndeman är heller inte ett politiskt uppdrag. Man är inte i domstolen vare sig för att representera något eller för att profilera sig. Man är där som enskild person och för att döma enligt de lagar vi har.

Allsidig sammansättning är viktig

-Nämndemannakåren ska representera allmänheten. Att det inte bara är jurister som möter den tilltalade ökar förtroendet för dömandet, menar Holger Motzkau.
Vi arbetar hela tiden med att få en spegling av samhället vad gäller ålder, kön och etnicitet. Vi har en bra könsfördelning, men behöver jämte äldre nämndemän fler yngre och fler med utomeuropeisk bakgrund.

-Vi uppmanar särskilt yngre att söka, men vet också att de är rörliga och mitt uppe i karriär och familjebildning.

Genom att ha en tidsbegränsning på tre mandatperioder i uppdragen för oss skapar vi konstant förnyelse.

Letar bland sina nätverk

-Vi använder främst våra nätverk bland vänner, släktingar och kollegor för att hitta personer utanför partiet, fortsätter Holger Motzkau. Det har också spridit sig de senaste åren att vi tar in personer utan partibok.

Gruppintervjuer med kandidater

Den som är intresserad ska lämna in en skriftlig intresseanmälan till Miljöpartiet lokalt. Där får man berätta vem man är. Motiveringen till varför man vill vara nämndeman väger tungt.

-Kandidaterna är oftast inte kända inom valberedningen, det kräver lite mer research och kontakt med referenser, berättar Holger Motzkau.

Nästan alla kandidater bjuds in till intervju. I grupper om cirka tio kandidater får de berätta om sig själva. Valberedningen informerar bland annat om vad uppdraget innebär, att partiet vill se en blandning av personer som tillsammans speglar samhället i stort, om hur olika domstolar fungerar och om ersättning. De sökandes intresse och kompetens matchas till de olika domstolarna.

Till slut kommer de kandidater som valberedningen anser vara mest lämpade för uppdraget att presenteras först internt i partiet och därefter i fullmäktige.

De som inte kom med i förslaget sätts upp på en reservlista som används när vakanser uppstår.

Samordnad valberedning av nämndemän

-Det är många här i Stockholm som är intresserade av uppdraget. Vi försöker undvika att samma person sitter i både tingsrätt och förvaltningsrätt, avslutar Holger Motzkau. Sedan 2015 har vi ett samarbete mellan distrikt och kommuner där vi kan koordinera våra beredningar och på så sätt ge fler möjlighet att bli nämndeman.

Möt Jon - en nämndeman som valdes in utan partibok

Tillbaka till toppen