Tidsmässig samordning 2019

Det är många aktörer i processen med att välja fram nya nämndemän. Domstolsverket ber partierna att nominera i mars till juni 2019 och kommuner, landsting och regioner att välja i augusti till september 2019. En sådan tidsmässig samordning, även med domstolarna, innebär rimliga tidsramar för alla.

Årshjul 2019

Domstolsverket ber domstolar att begära nämndemän i februari 2019, partier att nominera i mars-juni och kommuner, landsting och regioner att välja nämndemän i augusti-september.

Nämndemannaval ska äga rum året efter de allmänna valen. Detta beslutade riksdagen på förslag från regeringen främst för att markera att uppdraget som nämndeman inte är politiskt (SFS 2014:904).

Fördelarna med att lägga valet ett år efter de allmänna valen är att alla de aktörer som är med i processen – nominerande partier, väljande kommuner, landsting och regioner samt domstolar - kan göra sitt arbete inom mer rimliga tidsramar än tidigare.

Därför ber Domstolsverket alla aktörer att planera sitt arbete för 2019 när det gäller nämndemän.

Vad händer 2019?

Domstolarna ombeds att i februari 2019 anmäla till kommuner, landsting och regioner hur många nämndemän domstolen behöver för mandatperioden 2020-2023.

Domstolsverket ber partierna att arbeta med nomineringar under mars-juni. Kommuner, landsting och regioner ombeds välja nämndemän i fullmäktige i augusti-september.

Domstolarna kan då få namnen på sina nämndemän senast 1 oktober 2019 och får då förutsättningar för att hinna kontrollera, administrera och utbilda nämndemännen innan årsskiftet 2019/2020.

Våren 2019 kommer Domstolsverket i sitt uppdrag även genomföra en kampanj riktad till allmänheten i syfte att uppmana till kontakt med partier om man är intresserad av att vara nämndeman. Kampanjen behöver tajmas med partiernas nomineringsarbete.

Tillbaka till toppen