Om kampanjen

Informationskampanjen inför valet 2015 är nu avslutad.

Domstolsverket fick i uppdrag av regeringen att verka för att få till stånd en bredare rekrytering av nämndemän och åstadkomma en föryngring av nämndemannakåren. Presumtiva nämndemän skulle också få tydlig information om nämndemannauppdragets förutsättningar och villkor och hur man går tillväga för att anmäla intresse för att bli nämndeman.

Resultatet av kampanjen finns sammanställd i en rapport: Genomförda kommunikationsinsatser inför nämndemannavalet 2015 (pdf)

 

Tillbaka till toppen