Utbildning

Nämndemän förväntas inte ha någon juridisk utbildning. Det är juristdomarens uppgift att ha kunskap om lagen. Det innebär att nämndemännen har helt andra yrken och endast kommer till domstolen i samband med att mål ska avgöras.

Du behöver alltså inga förkunskaper om hur domstolens arbete fungerar eller om olika rättsfrågor. Meningen är att nämndemännen ska vara vanliga människor med sunt förnuft och med erfarenhet från olika områden.

Du får en introduktionsutbildning

Som nämndeman genomgår du en obligatorisk introduktionsutbildning när du börjar. I utbildningen får du bland annat lära dig mer om nämndemannauppdraget, Sveriges Domstolar, offentlighet och sekretess, lagstiftning och rättskällor samt vilka typer av mål som nämndemän är med och dömer i. Det är respektive domstol som ansvarar för dessa utbildningar.

Inför mandatperioden 2020-2023 ska de nämndemän som väljs på nytt dessutom genomgå en obligatorisk repetitionsutbildning på domstol.

Tillbaka till toppen